auvico - specialista na účetnictví Vítejte na oficiální webové prezentaci společnosti AUVICO s.r.o. Společnost vznikla v roce 2001 jako nástupce fyzické osoby Radek Pova podnikající v oboru od roku 1994.

Za 20 let působení na trhu především v kraji Vysočina se společnost může pochlubit mnoha spokojených zákazníků z různých oborů podnikání jako například FUTABA CZECH, s.r.o., POŽÁRNÍ BEZPEČNOST s.r.o., TRUHLÁŘSTVÍ JPS s.r.o., M TOUR s.r.o., LUMIT COMPANY s.r.o. a mnoho dalších.

Naši klienti byli, jsou a budou vždy spokojeni.

Daňový kalendář 2022

10. leden 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

20. leden 2022

Daň z přidané hodnoty

 • splatnost paušální zálohy

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. leden 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2021 (jen spotřební daň z lihu)

25. leden 2022

Daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2021

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2021

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2021

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2021

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2021

Spotřební daň

 • daňové přiznání za prosinec 2021

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2021 (pokud vznikl nárok)

31. leden 2022

Daň silniční

 • daňové přiznání a splatnost daně za rok 2021

Daň z nemovitých věcí

 • úplné daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání na rok 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (OSS) – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou dle zvláštní sazby daně za prosinec 2021

9. únor 2022

Spotřební daň

 • Splatnost daně za prosinec 2021 (bez spotřební daně z lihu)

15. únor 2022

Daň z příjmů

 • prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2022 a podání žádosti o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2021

21. únor 2022

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

24. únor 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za prosinec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25. únor 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za leden 2022

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za leden 2022

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za leden 2022

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2022 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za leden 2022

28. únor 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2022

1. březen 2022

Daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021 (nikoliv elektronicky)

14. březen 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. březen 2022

Daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

21. březen 2022

Daň z příjmů

 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

25. březen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za únor 2021

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za únor 2021

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za únor 2021

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2021

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2021 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za únor 2021

29. březen 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

31. březen 2022

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2021

1. duben 2022

Daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

Daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2021

11. duben 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

19. duben 2022

Daň silniční

 • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2022

20. duben 2022

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2022

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

25. duben 2022

Daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2022 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za březen 2022

30. duben 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

2. květen 2022

Daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2022

Energetické daně

 • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

10. květen 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

20. květen 2022

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy  

25. květen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za duben 2022

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za duben 2022

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za duben 2022

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2022 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za duben 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

31. května 2022

Daň z nemovitých věcí

 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

Daň z nemovitých věcí

 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2022 

9. červen 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

15. červen 2022

Daň z příjmů

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

20. červen 2022

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2022

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy  

24. červen 2021

Spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

27. červen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za květen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za květen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za květen 2022

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2022 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za květen 2022

30. červen 2022

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2022

Oznámení CRS (GATCA)

 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Oznámení FATCA

 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

1. červenec 2022

Daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce

11. červenec 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

15. červenec 2022

Daň silniční

 • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2022

25. červenec 2022

Daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2022

Energetické daně

 • energetické daně 25.07. 2022 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za červen 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2022 (pokud vznikl nárok)

31. červenec 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

1. srpen 2022

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2022

Energetické daně 

 • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

9. srpen 2022

Spotřební daň  

 • splatnost daně za červen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)  

22. srpen 2022

Daň z příjmů  

 • splatnost paušální zálohy  

Daň z příjmů  

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  

24. srpen 2022

Spotřební daň  

 • splatnost daně za červen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)  

25. srpen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2022

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za červenec 2022

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za červenec 2022

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání za červenec 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2022 (pokud vznikl nárok)

31. srpen 2022

Daň z nemovitých věcí

 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2022

9. září 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

15. září 2022

Daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

20. září 2022

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  

26. září 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za srpen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za srpen 2022

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za srpen 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2022 (pokud vznikl nárok)

30. září 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daň z přidané hodnoty

 • žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2022

10. říjen 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

17. říjen 2022

Daň silniční

 • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2022

20. říjen 2022

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2022

25. říjen 2021

Daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za září 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí 2022

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za září 2021

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí 2022

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za září 2022

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2021

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2022 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za září 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

31. říjen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

Daň z přidané hodnoty

 • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2022

Energetické daně

 • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

9. listopad 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za září 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

21. listopad 2022

Daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. listopad 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za září 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

25. listopad 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za říjen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za říjen 2022

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání za říjen 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2022 (pokud vznikl nárok)

30. listopad 2022

Daň z nemovitých věcí

 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

12. prosinec 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

15. prosinec 2022

Daň silniční

 • záloha na daň za říjen a listopad 2022, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

Daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

Daň z příjmů

 • pololetní záloha na daň

20. prosinec 2022

Daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27. prosinec 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za listopad 2022

Daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za listopad 2022

Daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za listopad 2022

Energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2022

Spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2022 (pokud vznikl nárok)

Spotřební daň

 • daňové přiznání za listopad 2022

Spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

31. prosinec 2021

Daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2022

Daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim