auvico - specialista na účetnictví Vítejte na oficiální webové prezentaci společnosti AUVICO s.r.o. Společnost vznikla v roce 2001 jako nástupce fyzické osoby Radek Pova podnikající v oboru od roku 1994.

Za 20 let působení na trhu především v kraji Vysočina se společnost může pochlubit mnoha spokojených zákazníků z různých oborů podnikání jako například FUTABA CZECH, s.r.o., POŽÁRNÍ BEZPEČNOST s.r.o., TRUHLÁŘSTVÍ JPS s.r.o., M TOUR s.r.o., LUMIT COMPANY s.r.o. a mnoho dalších.

Naši klienti byli, jsou a budou vždy spokojeni.

Daňový kalendář 2019

LEDEN

9. ledna
spotřební daň splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
20. ledna
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
21. ledna
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. ledna
spotřební daň splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25. ledna
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2018
spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2018 (pokud vznikl nárok)
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2018
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018
kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018
31. ledna
biopaliva hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2018 (formulář k přiznání k dani silniční)
daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2019 (formulář k přiznání daně z nemovitých věcí)
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2018

ÚNOR

11. února
spotřební daň splatnost daně za prosinec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
15. února
daň z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018
podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
20. února
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. února
spotřební daň daňové přiznání za leden 2019
splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2019 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za leden 2019 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za leden 2019
kontrolní hlášení za leden 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2019
28. února
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2019

BŘEZEN

1. března
daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018
12. března
spotřební daň splatnost daně za leden 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
15. března
daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20. března
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018
25. března
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2019 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za únor 2019
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za únor 2019 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za únor 2019
kontrolní hlášení za únor 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2019
27. března
spotřební daň splatnost daně za leden 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

DUBEN

3. dubna
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019
podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
9. dubna
spotřební daň splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
15. dubna
daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2019
20. dubna
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS
23. dubna
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. dubna
spotřební daň splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25. dubna
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019
spotřební daň daňové přiznání za březen 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2019 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019
kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2019
30. dubna
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019
energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

KVĚTEN

10. května
spotřební daň splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
20. května
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27. května
spotřební daň splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za duben 2019 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za duben 2019
kontrolní hlášení za duben 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019
31. května
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019
daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

ČERVEN

10. června
spotřební daň splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
17. června
daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20. června
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. června
spotřební daň splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za květen 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za květen 2019
kontrolní hlášení za květen 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019

ČERVENEC

Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
1. července
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
10. července
spotřební daň splatnost daně za květen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
15. července
daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019
20. července
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS
25. července
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019
spotřební daň splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za červen 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2019 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2019 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019
kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2019
30. července
energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31. července
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019

SRPEN

9. srpna
spotřební daň splatnost daně za červen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
20. srpna
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26. srpna
spotřební daň daňové přiznání za červenec 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2019 (pokud vznikl nárok)
splatnost daně za červen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2019 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za červenec 2019
kontrolní hlášení za červenec 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2019

ZÁŘÍ

2. září
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019
daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
9. září
spotřební daň splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
16. září
daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20. září
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. září
spotřební daň splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za srpen 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za srpen 2019
kontrolní hlášení za srpen 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2019
30. září
daň z přidané hodnoty žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2019

ŘÍJEN

10. října
spotřební daň splatnost daně za srpen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
15. října
daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019
20. října
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
21. října
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. října
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2019
spotřební daň splatnost daně za srpen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za září 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2019 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019
kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2018
30. října
energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31. října
daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2019

LISTOPAD

11. listopadu
spotřební daň splatnost daně za září 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
20. listopadu
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. listopadu
spotřební daň splatnost daně za září 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za říjen 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2019 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2019 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za říjen 2019
kontrolní hlášení za říjen 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2019

PROSINEC

2. prosince
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019
daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
10. prosince
spotřební daň splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
16. prosince
daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
20. prosince
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27. prosince
spotřební daň splatnost daně za říjen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za listopad 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2019 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za listopad 2019
kontrolní hlášení za listopad 2019
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2019
31. prosince
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2019