auvico - specialista na účetnictví a pc expert Vítejte na oficiální webové prezentaci společnosti AUVICO s.r.o. Společnost vznikla v roce 2001 jako nástupce fyzické osoby Radek Pova podnikající v oboru od roku 1994.

Za 20 let působení na trhu především v kraji Vysočina se společnost může pochlubit mnoha spokojených zákazníků z různých oborů podnikání jako například FUTABA CZECH, s.r.o., POŽÁRNÍ BEZPEČNOST s.r.o., TRUHLÁŘSTVÍ JPS s.r.o., M TOUR s.r.o., LUMIT COMPANY s.r.o. a mnoho dalších.

Naši klienti byli, jsou a budou vždy spokojeni.

                                 Daňový kalendář 2017

Leden 2017

 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za listopad 2016 (mimo spotřební dan z lihu)
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za listopad 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2016
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2016
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za prosinec 2016
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2016 (pokud vznikl nárok)
 • - Daň silniční: Daňové přiznání a daň za rok 2016
 • - Biopaliva: Hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
 • - Daň z nemovitých věcí: Daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2017
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2016

Únor 2017

 • - Spotřební daň: Splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň z příjmů: Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
 • - Daň z příjmů: Podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2017 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za prosinec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za leden 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2017 (pokud vznikl nárok)
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za leden 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za leden 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za leden 2017
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2017
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2017

Březen 2017

 • - Daň z příjmů: Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016
 • - Odvod z loterií a jiných podobných her: Podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2016
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za leden 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň z příjmů: Čtvrtletní záloha na daň
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Daň z příjmů: Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za leden 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za únor 2017
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za únor 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2017 (pokud vznikl nárok)
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za únor 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za únor 2017
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2017

Duben 2017

 • - Daň z příjmů: Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 • - Daň z příjmů: Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2016
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za únor 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň silniční: Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za únor 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2017 (pokud vznikl nárok)
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za březen 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017
 • - Daň z hazardních her: Daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2017

Květen 2017

 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2017
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2017 (pokud vznikl nárok)
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za březen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za duben 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za duben 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za duben 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za duben 2017
 • - Daň z nemovitých věcí: Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2017
 • - Daň z nemovitých věcí: Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

Červen 2017

 • - Spotřební daň: Splatnost daně za duben 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň z příjmů: Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za květen 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za květen 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za květen 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za květen 2017
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za duben 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2017 (pokud vznikl nárok)
 • - Oznámení FATCA: Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2017
 • - Oznámení CRS (GATCA): Podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Červenec 2017

 • - Daň z příjmů: Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za květen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň silniční: Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017
 • - Daň z hazardních her: Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za červen 2017
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za květen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2017 (pokud vznikl nárok)
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2017
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2017

Srpen 2017

 • - Spotřební daň: Splatnost daně za červen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za červen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za červenec 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za červenec 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2017 (pokud vznikl nárok)
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za červenec 2017
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2017
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2017
 • - Daň z nemovitých věcí: Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

Září 2017

 • - Spotřební daň: Splatnost daně za červenec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň z příjmů: Čtvrtletní záloha na daň
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za srpen 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za srpen 2017
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2017
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za červenec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2017 (pokud vznikl nárok)
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za srpen 2017

Říjen 2017

 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň silniční: Záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za září 2017
 • - Daň z hazardních her: Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2017 (pokud vznikl nárok)
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2017
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017

Listopad 2017

 • - Spotřební daň: Splatnost daně za září 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za září 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za říjen 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2017 (pokud vznikl nárok)
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za říjen 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za říjen 2017
 • - Daň z nemovitých věcí: Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
 • - Daň z příjmů: Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2017

Prosinec 2017

 • - Spotřební daň: Splatnost daně za říjen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
 • - Daň z příjmů: Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • - Daň silniční: Záloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
 • - Daň z příjmů: Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • - Energetické daně: Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2017
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)
 • - Spotřební daň: Daňové přiznání za listopad 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017
 • - Spotřební daň: Splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • - Daň z přidané hodnoty: Souhrnné hlášení za listopad 2017
 • - Daň z přidané hodnoty: Kontrolní hlášení za listopad 2017

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.