auvico - specialista na účetnictví Vítejte na oficiální webové prezentaci společnosti AUVICO s.r.o. Společnost vznikla v roce 2001 jako nástupce fyzické osoby Radek Pova podnikající v oboru od roku 1994.

Za 20 let působení na trhu především v kraji Vysočina se společnost může pochlubit mnoha spokojených zákazníků z různých oborů podnikání jako například FUTABA CZECH, s.r.o., POŽÁRNÍ BEZPEČNOST s.r.o., TRUHLÁŘSTVÍ JPS s.r.o., M TOUR s.r.o., LUMIT COMPANY s.r.o. a mnoho dalších.

Naši klienti byli, jsou a budou vždy spokojeni.

Daňová evidence

V roce 2004 zaniklo v České republice jednoduché účetnictví a zůstalo pouze účetnictví podvojné. Svým způsobem na zaniklé jednoduché účetnictví navazuje daňová evidence. Vedení daňové evidence pracuje na podobných principech. Ustanovení §7b odst.1 zákona č.586/1992 Sb. zákona o daních z příjmu stanovují obsah daňové evidence nikoli však formu jeho zpracování. Zde je ponechán prostor pro individuální zpracování příjmů a výdajů v mezích zákona. Nejčastějšími formami vedení daňové evidence jsou deníky příjmů a výdajů nebo evidenční karty. Toto ustanovení se vztahuje na fyzické osoby, které nevedou účetnictví a uplatňují daňové výdaje ve skutečné výši. Jedná se tedy o osoby, které před rokem 2004 vedli jednoduché účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb.

Pomocí vedení daňové evidence dochází k zajištění základu daní z příjmu, přehled o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění daní a také přehled o stavu majetku a závazcích, které ovlivňují daň z příjmu.

Tato služba zajišťuje kompletní vedení daňové evidence nebo dle požadavků klienta, kontrolu či rekonstrukci daňové evidence. Zpracování daňové evidence je možné za různé časové úseky např. měsíčně či čtvrtletně.